Leidschenveen

Leidschenveen is een Vinex-locatie in de gemeente Den Haag. Samen met de aangrenzende wijken Ypenburg en Forepark, en Hoornwijk, vormt het sinds 1 januari 2002 het achtste Haagse stadsdeel, Leidschenveen-Ypenburg. Tot die tijd was Leidschenveen onderdeel van Leidschendam, dat door de gemeentelijke herindeling van 2002 een stuk kleiner werd.

Leidschenveen bestaat uit een vijftal buurten:

Velden
Waterland
‘s-Gravendreef
Lanen
De Dijken (voorheen Rietbuurt)
De gemeente Den Haag heeft in Leidschenveen geen kavels ter beschikking gesteld voor individuele particuliere woningbouw, doch heeft dit uitsluitend overgelaten aan combinaties van aannemers en projectontwikkelaars. De buurten Velden en Waterland zijn als eerste opgeleverd. Daarna volgt Lanen en in 2008 zijn ook de buurten De Dijken en ‘s-Gravendreef (het centrumgebied) opgeleverd. Leidschenveen heeft zo’n 20.000 inwoners.

Leidschenveen wordt gekenmerkt door een ligging te midden van grootschalige landelijke infrastructuur. Aan de westkant ligt autosnelweg A4 en aan de zuidkant de A12. Beide wegen snijden elkaar ter hoogte van Leidschenveen op het Prins Clausplein. Leidschenveen kent meerdere spoorlijnen. Sinds eind 2007 rijdt de RandstadRail door de wijk en deze stopt op Leidschenveen en Forepark, hierdoor is er een directe verbinding met de binnensteden van Rotterdam en Den Haag. In de wijk loopt de Nootdorpboog, de verbinding tussen de spoorlijn Den Haag – Gouda en de onderhoudswerkplaats van NedTrain in Leidschendam. Sinds 1 juli 2010 is in Leidschenveen tram 19 tussen Leidschendam en Delft operationeel.

Aan de noordkant wordt Leidschenveen begrensd door de Landscheidingsdijk. Deze eeuwenoude dijk scheidt de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. Dwars door de wijk ligt de Veenweg, een oude verhoogde weg waarover in vroeger tijden het in de achterliggende gebieden gewonnen veen werd afgevoerd naar Delft.

 

Forepark

Forepark is een wijk in Den Haag.

Forepark bestaat uit twee verschillende gebieden. In het noordkwadrant van het knooppunt Prins Clausplein ligt tussen de Vliet en de A4 het recreatiegebied Vlietzoom-Oost. In het oostkwadrant van het Prins Clausplein ligt een bedrijventerrein.

Forepark vormde eerder onderdeel van de gemeente Leidschendam, evenals de naburige woonwijk in aanbouw Leidschenveen. In 2002 is door middel van annexatie Forepark en Leidschenveen van Leidschendam overgegaan naar Den Haag en valt nu samen met de aangrenzende wijken Ypenburg, Hoornwijk en Leidschenveen onder stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. In 2007 is in Forepark het Cars Jeans Stadion geopend. Met de ombouw naar RandstadRail is er een verbinding met het metronetwerk van Rotterdam en het tramnetwerk van Den Haag via Station Forepark.

Forepark ontleent zijn naam aan Fore, de oude naam van het dorp Veur, dat in 1938 samen met het dorp Stompwijk opging in de nieuw gevormde gemeente Leidschendam. Fore, afgeleid van forum (marktplaats), is ook terug te vinden in de oude naam van Voorburg: Foreburg.

slotenmaker den haag

Professionele reparaties voor een eerlijke prijs!

© Copyright 2017 - 2022 Slotenservice Den Haag 070