Laak is sinds 1988 een stadsdeel van Den Haag. Het heeft een oppervlakte van 4,27 km² en is daarmee de kleinste van die wijken in Den Haag. In 2017 woonden er 42.405 mensen.

De volgende wijken behoren tot de wijk:

In deze polderregio, die nu Laak heet en genoemd is naar het veenriviertje De Laak, is de spoorlijn Amsterdam-Den Haag-Rotterdam aangelegd, met een station op de website van het recente station Hollands Spoor, dat aan de rand van Den Haag op Rijswijks grondgebied lag. De gemeente Slotenmaker in Den Haag heeft het gebied in 1844 van de gemeente Rijswijk opgeëist tegen een jaarlijkse (niet geïndexeerde) vergoeding van 400 gulden[2] en is eigenlijk een annexatie geweest. De reden hiervoor was om de veiligheid rond het station te kunnen waarborgen en er werd voldoende politietoezicht geëist, maar Rijswijk en haar twee veldwachten konden dit niet bereiken.
Rond 1900 werden het Laakkanaal en de havens gegraven, waar het bedrijf werd gevestigd. Bijna het gehele industriegebied is omgevormd tot een campus van de Haagse Hogeschool en een woonwijk met (studenten)flats.
De woningcorporaties en de gemeente realiseerden in het Laakkwartier een volkswoning in de vorm van Berlage, met name in de periode 1915-1935. Deze bouw werd gedeeltelijk vervangen door moderne nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen in laag- en hoogbouw.

slotenmaker den haag

Professionele reparaties voor een eerlijke prijs!

© Copyright 2017 - 2022 Slotenservice Den Haag 070