Het Statenkwartier in Den Haag is een wijk die grotendeels tot stand kwam tussen 1890 en 1915. Aanvankelijk heette de wijk ‘Nieuw Scheveningen’. Ir. I.A. Lindo, van 1890 tot 1918 directeur van de dienst Gemeentewerken, ontwierp een waaiervormig stratenplan en vanaf het begin van de 20e eeuw werd het deftige en stijlvolle Statenkwartier tussen Duinoord en het geplande havengebied gebouwd. Kenmerkend zijn het diagonale stratenpatroon met grote, pleinachtige kruisingen, en het veelvuldig voorkomen van art-nouveau-bouwkunst. Het Statenkwartier behoort tot het stadsdeel Scheveningen.

De wijk ligt vlak bij de haven, met aan de noordwestkant de Westduinweg en aan de zuidoostkant de wijken Zorgvliet en Duinoord. Aan de noordoostkant loopt de Scheveningseweg en aan de westkant de Van Boetzelaerlaan.

Het bij deze wijk behorende Geuzenkwartier bestaat uit een driehoek tussen de Van Boetzelaerlaan, de Westduinweg en de Kranenburgweg. Deze buurt bestaat hoofdzakelijk uit kleine huizen van rond 1910-1915 en beslaat ook het in 1888 aangelegde Verversingskanaal (officieel Afvoerkanaal).

De naam ‘Statenkwartier’ komt van de benaming Staten van het oude dagelijks bestuur van het Gewest Holland in de zeventiende en de achttiende eeuw. De meeste straten zijn vernoemd naar Hollandse politici van de zeventiende eeuw. In het ‘Geuzenkwartier’ zijn de meeste straten genoemd naar strijders uit de Tachtigjarige Oorlog, waaronder vele Geuzen, zoals Lumey, Boisot en Sonoy.

In het Statenkwartier ligt een bekende lange winkelstraat, de Frederik Hendriklaan, in de volksmond ‘De Fred’ genoemd.

De wijk grenst aan de wijken Zorgvliet, Duinoord, Vogelwijk, Scheveningen, en Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes.

In de oorlogsjaren werd een deel van de wijk afgebroken door de Duitsers om plaats te maken voor verdedigingswerken, de Atlantikwall, tegen een mogelijke geallieerde inval. Op de plaats van die verdedigingswerken zijn na de oorlog onder andere de Johan de Wittlaan en de President Kennedylaan aangelegd, alsmede een aantal kantoorgebouwen en scholen. Tegenwoordig wordt de wijk grotendeels bevolkt met expats, die veelal werkzaam zijn bij de internationale instellingen die zich in de wijk bevinden, zoals OPCW en Europol.

Het Statenkwartier is beschermd stadsgezicht van Den Haag.

slotenmaker den haag

Professionele reparaties voor een eerlijke prijs!

© Copyright 2017 - 2022 Slotenservice Den Haag 070